Litija

litija

Vabimo vas, da si preberete nekaj več o mestu Litija, ki v zadnjem času postaja vse bolj priljubljeno za bivanje.

Več

Nazaj k naravi

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: september 2020 – september 2023

Nosilec projekta: Nesta d.o.o.

Partner projekta: Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, Društvo Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno

Skupna vrednost projekta brez DDV: 111.069,09 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 72.025,91 EUR

Opis projekta:

Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma. Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter širše.

V času projekta se bo izvedla rekonstrukcija kozolca, ter se uredila bližnja okolica. Postavilo se bo ´Jagodni obgozdni vrt´ (Berrie garden), ki bo na voljo vsem obiskovalcem programov. Izvajalci programov društev Lojtra in Sožitje se bodo z namenom kvalitetnejše in še bolj izpopolnjene organizacije in izvedbe večdnevnih aktivnosti v naravi, udeležili različnih usposabljanj v Sloveniji in tujini. Pri svojem izobraževanju in aktivnostih pa nameravajo velik poudarek nameniti izobraževanju v naravi. Izvedli bodo vrsto različnih aktivnosti (tabori, vikendi, delavnice,festival..) za spodbujanje učenja in preživljanja časa v naravi ter spodbujanja kakovosti bivanja. V času trajanja projekta bodo gostili tudi mednarodne aktivnosti.

Projektni partnerji bodo v času aktivnosti skrbeli za redno promocijo na socialnih omrežjih, v lokalnih medijih in drugod. Z namenom bolj atraktivnega načina oglaševanja na socialnih omrežjih, bodo posneli tudi promocijske filmčke.

Za namen promocije lokacije v izobraževalno turistične namene ter za namen kreiranja nove blagovne znamke v Srcu Slovenije – ponudba mednarodnih taborov in izobraževanj s strani društva Lojtra bosta v okviru projekta nastali tudi dve spletni strani.

Cilji:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • rekonstrukcija kozolca-toplarja za uporabo v turistično-izobraževalne namene;
 • postavitev »Jagodnega obgozdnega vrta«;
 • zamenjava ponjave na obstoječem tipiju;
 • udeležba partnerjev na usposabljanjih v tujini in Sloveniji;
 • izvedba usposabljanj in izobraževanj ( jezikovni tabor v naravi, mednarodni tabor v naravi, izvedba vikenda samostojnosti, izobraževanja v naravi za spodbujanje učenja in preživljanja časa v naravi ter spodbujanje kakovosti bivanja, izobraževanje za vse, ki ji zanima gozdna pedagogika… );
 • organizacija in gostovanje mednarodnih aktivnosti (festival narave, aktivnosti drugih društev);
 • izdelava dveh spletnih strani;
 • oblikovanje dveh logotipov;
 • promocija (FB, lokalni mediji);
 • video prispevki.

Rezultati:

 • prenovljen kozolec in s tem pridobljen prostor za turistično-izobraževalne namene;
 • postavljen jagodno obgozdni vrt;
 • usposobljen kader za delo z različnimi populacijami (izobraževanja v gozdu, delo z ranljivimi ciljnimi skupinami);
 • izvedeni različni tabori in izobraževanja;
 • dve novi spletni strani;
 • 4 promocijski videoposnetki

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.